El cicle de la vida

Els éssers humans som l’únic animal d’aquest planeta que força el cicle de la vida natural i el posa a prova trencant el seu ecosistema i contaminant-lo més enllà dels límits que pot permetre de forma sostenible.

Però el cicle de la vida ens retorna tot allò que li fem al planeta. Com més el contaminem, més ens retorna els efectes negatius que produïm. Aquests efectes negatius incidiran directament en la nostra salut a través de l’aire que respirem, de l’aigua que bevem, dels aliments que ingerim, dels sorolls que sentim i de les ones electromagnètiques que rebem de tots els aparells electrònics que usem.

Què podem fer per a cuidar el medi ambient i no seguir-lo contaminant i al mateix temps protegir-nos dels efectes que estem rebent?

L’aire

És el nutrient més important de tots i no podem passar més de 3 minuts sense respirar-ne. L’aire que respirem a les ciutats està molt contaminat per els tubs d’escapament i la industria. Del que no en som tant conscients es de la contaminació de l’aire de casa nostra. Un estudi fet a Mèxic demostrava que a l’interior de les cases la contaminació era el triple que a l’exterior.  Això és degut a moltes coses com els productes per a la neteja de la llar, que molts son abrasius, lleixius, desinfectants, pintures i vernissos, recobriments aïllants de les parets.

Tot això ens pot provocar molts problemes respiratoris i al·lèrgies que és una disfunció del sistema immunològic. Moltes persones moren anualment a les ciutats per culpa de la mala qualitat de l’aire.

Què podem fer per a cuidar el medi ambient?

  • Fer servir més els transport públic, bicicletes i omplir els cotxes sempre que puguem.
  • Comprar cotxes elèctrics i menys contaminants.

Què podem fer per protegir-nos:?

  • Eliminar de casa els lleixius, salfumant i amoníac altament contaminants. Els podem substituir per productes que son biodegradables en menys de 5 dies.
  • Posar un bon tractament de l’aire.

L’aigua

Considerada la font de la vida és essencial per a nosaltres i la nostra salut.

Però al mateix temps pot transportar molts contaminants procedents de les ciutats, de zones industrials i agràries.

Un dels problemes que afecta i preocupa més últimament per a la qualitat de l’aigua son els contaminants emergents. Es tracta de contaminants descoberts recentment que encara que son petits son molt contaminants. Molts d’aquests medicaments, drogues o plastificants actuen com a disruptors endocrins i en el nostre cos actuen com si fossin hormones donant ordres que no corresponen i podent crear problemes importants.

Per altra banda, hi ha la quantitat de plàstics que arriben al mar. A Europa només es recicla el 37% del plàstic. La resta es degrada en un procés de 400 anys i es van formant els micro-plàstics que fins i tot arriben a casa nostra per varis canals com el peix, l’aigua de la xarxa i fins i tot l’aigua embotellada.

Les depuradores no aconsegueixen eliminar tots aquests contaminants emergents i arriben a les nostres cases.

Què podem fer per a cuidar el medi ambient?

  • Acostem-nos a una vida sense plàstics. No usem bosses ni cap embolcall de plàstic. Re-utilitzem les bosses. No comprem ampolles de plàstic d’aigua.
  • Reduïm els medicaments (que ajudarà molt a la nostra salut).

Què podem fer per protegir-nos?

  • Instal·lem un tractament de l’aigua de bona qualitat que elimini els contaminants emergents i ens mantingui els minerals bons (norma NSF: 401).

Els aliments

Ja sabem que si cultivem amb pesticides i herbicides, això és el que acabem menjant. De la mateixa manera que si mengem proteïna animal que ha estat tractada amb fàrmacs nosaltres també ens els mengem.

Ara, el que moltes persones no saben és que una de les causes de la desforestació és deguda a la cria dels mamífers. Aquí també hi ha un cicle de la vida que cal conèixer: Si per alimentar a una persona amb cereals durant 1 any cal només 1 camp. Per alimentar aquesta persona consumint carn, els camps que s’utilitzaran per alimentar el bestiar amb cereals serà de 18 camps. L’impacte ecològic és evident. Això porta a menys arbres i a més canvi climàtic.

Tinguem en compte tota aquesta informació i actuem en conseqüència. Informem a la gent del nostre entorn i incentivem la protecció del medi ambient.